کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان

محکومیت 4 تن از کارشناسان در دادسرای انتظامی لرستان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خبر داد؛

احکام صادر شده بدوی و قابل تجدیدنظر است.

احسان کرم زاده مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری لرستان
مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری لرستان:

کانون توانسته ساختار حرفه‌ای خودش را حفظ نماید.

آرش سیف عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
عضو هیات مدیره کانون:

«کرم‌زاده» مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان است.

حجت والیزاده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
رئیس تشکل کارشناسی رسمی دادگستری استان مطرح شد؛

حفظ شأن کارشناس برای ما مهم است.

کارشناس باید نسبت به بند بند گزارش کارشناسی پاسخگو باشد
رییس تشکل کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

از تخلفات کارشناسی چشم‌پوشی نمی‌کنیم.

حجت والی‌زاده در دیدار با رییس دادگستری بروجرد
حجت والی‌زاده در دیدار با رییس دادگستری بروجرد:

از دلایل اطاله‌ی دادرسی ارسال پستی شکایت است.

حجت والیزاده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
رئیس تشکل کارشناسی رسمی دادگستری لرستان:

به دنبال ایجاد محدودیت برای کارشناسان نیستیم.

حجت والیزاده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

برای جذب ۳۷۸ نفر در لرستان اعلام نیاز کرده‌ایم.

رضا دلفانی قاضی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
قاضی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

با تخلفاتی که محرز شود قاطعانه برخورد می‌کنیم.

حجت والیزاده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان:

به شکایات واهی و بدون ادله اهمیتی نخواهیم داد.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم