اداره کل استاندارد لرستان

پلمب ۹ آسانسور غیر استاندارد ادارات لرستان
مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

آسانسورهای برقی روزانه بازرسی می‌شوند.

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان
مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

تاییدیه ایمنی آسانسور یک سال اعتبار دارد.

پلمب آسانسور غیراستاندارد شهرداری خرم‌آباد 
مدیر روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان خبر داد؛

این آسانسور با اخذ نظر مقام قضائی پلمب شد.

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان
مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

این واحد تولیدی، فاقد پروانه استاندارد بود.

تعلیق ۴۰ پروانه استاندارد در لرستان
طی سه ماهه نخست امسال؛

۱۱ پروانه استاندارد نیز باطل شد.

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان
مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

این واحد تولیدی فاقد پروانه استاندارد بود.

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان
از امروز؛

این آزمون از امروز در پلدختر آغاز شد.

قطع انشعاب گاز سه جايگاه CNG غيراستاندارد در لرستان
مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

انشعاب گاز سه جایگاه در بروجرد و دورود، قطع شد.

انجام ۲۸۷مورد بازرسی از تجهیزات شهربازی‌های لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد؛

استانداردسازی وسایل تفریحی ضروری است.

مرضیه قنبریان مدیرکل استاندارد لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان خبر داد؛

پارسال ۴۰۳۳ مورد بازرسی از بازار انجام گرفت.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم