گزارش تصویری آزمون ورودی دکتری تخصصی در دانشگاه لرستان

آزمون ورودی دکتری تخصصی سال ۹۹ در حوزه‌های امتحانی مختلف دانشگاه لرستان، با اجرای کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار زرک؛ این آزمون سراسری که به علت شیوع بیماری کرونا در چند نوبت به تعویق افتاده بود صبح روز پنجشنبه، ۹ مردادماه ۹۹ با شرکت ۴۳۴۵ نفر داوطلب استان لرستان، همچون سایر استان‌های کشور و با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی، برگزار شد.

عکس: شهرام شرفی