دیدار رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با شهردار خرم آباد

زرک ـ حجت والیزاده رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان امروز یکشنبه ۲تیر۹۹ با محمد شریفی مقدم شهردار خرم آباد دیدار و گفتگو کرد.

عکس: کرم رضا تاج مهر