نهال کاری

کاشت نهال در یازده شهرستان لرستان
مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد؛

در ۲۲۰۰ هکتار از اراضی جنگلی لرستان بذر کاشته شد.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم