مجید دریکوند

مجید دریکوند نایب رئیس شورای شهر خرم آباد
نایب رئیس شورای شهر خرم‌آباد:

در خرم‌آباد موزه اشیاء عتیقه ایجاد شود

حجت والیزاده رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان
والیزاده در دیدار با منتخب مردم در شورای شهر خرم‌آباد:

شهرداری خرم‌آباد با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

مجید دریکوند منتخب مردم در شورای اسلامی شهر خرم‌آباد
منتخب مردم در شورای اسلامی شهر خرم‌آباد:

نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم ناامید شوند.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم