دو بال مطالبه‌گری توسعه!

 دو بال مطالبه‌گری توسعه!

 دو بال مطالبه‌گری توسعه!

پایگاه خبری زرک ـ شهرام شرفی*

در هر جامعه‌ای، مناطقی تحت عنوان مناطق پیرامونی یا کمترتوسعه‌یافته، وجود دارند. 

این مناطق تلاش می‌کنند با تقویت مطالبه‌گری، شاخص‌های زیرساختی مرتبط با مفهوم توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی خود را ارتقاء بدهند. 

مطالبه‌گری به روش مستند، دقیق، منطقی و اثرگذار، می‌تواند آگاهی‌های عمومی را در مناطق کمتربرخوردار افزایش بدهد. 

برای مثال، استان لرستان، یک استان کمتر توسعه‌یافته است؛ شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز استان لرستان، تعداد ۱۵ محله‌ی حاشیه‌نشین دارد و این یعنی، وجود محرومیت یا وجود شاخص‌ هایی که کمتر توسعه‌ یافتگی را در مرکز استان نشان می‌دهند. 

درباره‌ی سایر شهرستان‌های استان (خارج از مرکز) نیز همین‌گونه است. 

اما دو بال مهم برای تقویت فرهنگ مطالبه‌گری اثرگذار و رسیدن به توسعه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی عبارتند از:

الف ـ سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه‌گرا: ما باید کوشش کنیم مطالبه‌گری جمعی در بستر سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی را تقویت کنیم و توسعه بدهیم. 

هرچقدر استان لرستان به عنوان یک استان کمتربرخوردار، دارای تعداد بیشتر و کیفی‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه‌گرا باشد مطالبه‌گری برای توسعه، منسجم‌تر، جمعی‌تر، علمی‌تر و نظام‌مند‌تر پیش خواهد رفت و از احساسات و هیجانی‌های زودگذر و پراکنده‌گویی نیز به دور خواهد بود و در نتیجه‌، اثرگذارتر خواهد شد. 

پس، می‌بایست فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه‌گرا و مطالبه‌گرا را تقویت کرد. 

ب ـ رسانه‌ها: امروزه، تعریف رسانه، فقط به معنی نشریات مکتوب نیست؛ بلکه شامل شبکه‌های اجتماعی مختلف مجازی هم می‌شود که در بخش بسیاری زیادی از جمعیت کشور ما هم مورد استفاده قرار گرفته است (همچون سایر کشورها). 

می‌بایست نقش نظارتی،‌ نقش مطالبه‌گری توسعه، نقش تحلیل علمی و مستند متغیرهای توسعه‌نیافته و سبک روزنامه‌نگاری توسعه را در سطوح مختلف فعالیت رسانه‌ا‌ی به ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، تقویت کرد و گسترش داد. 

بدین‌روی، سازمان‌های مردم‌نهاد توسعه‌گرا و رسانه‌های توسعه‌گرا، دو بال مهم فعالیت نظام‌مند و اثرگذار برای رسیدن به توسعه‌ی پایدار هستند. 

 * روزنامه نگار

نویسنده: 
شهرام شرفی

پربیننده‌ترین خبرها