کاشت نهال و درخت

برنامه‌ریزی برای توسعه «نوغانداری» در لرستان
معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

توزیع ۵۱۰۰ اصله توت در استان

کاشت ۳۰ میلیون اصله نهال در لرستان
طی ۴ سال صورت می‌گیرد؛

مدیریت بر عرصه اراضی ملی کار دشواری است 

استفاده از اراضی شیبدار برای کاشت نهال در لرستان
رئیس جهاد کشاورزی استان تاکید کرد؛

کاشت یک میلیارد درخت در کشور به صورت وبینار

کاشت سالانه ۷.۵ میلیون اصله درخت در لرستان
سرپرست منابع طبیعی لرستان مطرح کرد؛

ایران دارای پوشش جنگلی کمی است 

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم