چاپ کتاب

رضا نیازی معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان
معاون ارشاد لرستان خبر داد؛

نهمین جشنواره مطبوعات را برگزار می‌کنیم.

انتشار کتاب «عشایر لر بختیاری و لرستان»
مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

نویسنده این کتاب «علیرضا فرزین» است.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم