سازمان بیمه سلامت ایران

حسین رنجبران معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع بیمه سلامت کشور
معاون توسعه منابع بیمه سلامت کشور مطرح کرد؛

فرزندان این افرد نیز تا پنج سالگی بیمه می‌شوند

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم