کرونا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است

کرونا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است

کرونا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است

مجموع کرونایی های ثبت شده از بدو شیوع تا کنون بر اساس آمارهای وزارت بهداشت به رقم ۶۹۲هزار و ۹۴۹نفر رسیده است. بر این اساس با توجه به جمعیت ۷۹میلیون و ۹۲۶ هزار نفری ایران بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن از هر ۱۱۵ایرانی یک نفر به کرونا مبتلا می شود.

همچنین با توجه به تعداد ۶۹۲هزار و ۹۴۹نفر مبتلای رسمی و تعداد ۳۸ هزار و ۷۴۹ فوتی ناشی از کرونا ، از هر ۱۸ مبتلای ایرانی به کرونا یک نفر فوت کرده است که بسیار نگران کننده است.

بر اساس آمارهای رسمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۴۵هزار و ۱۹۰ لرستانی از بدو شیوع کرونا تا کنون به این بیماری مبتلا شده اند.

با توجه به جمعیت یک میلیون و ۷۵۴ هزاری لرستان بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن از هر ۳۸ لرستانی یک نفر به کرونا مبتلا شده است.

در شهرستان پلدختر نیز با توجه به جمعیت ۷۳هزار و ۷۴۴ نفری این شهرستان و تعداد یک هزار و ۷۵۰نفری مبتلایان  ، از هر ۴۲ پلدختری یک نفر به کرونا مبتلاست.

از حیث مرگ و میر نیز تعداد فوتی های کرونایی در استان لرستان ۹۱۷ نفر است که با توجه به تعداد ۴۵هزار و ۱۹۰ مبتلا در استان ، از هر ۴۹  مبتلا یک نفر کرونایی فوت کرده است.

در شهرستان پلدختر نیز با توجه به تعداد یک هزار و ۷۵۰ کرونایی و ۴۴ فوتی ناشی از این بیماری، از هر ۳۹ کرونایی یک نفر فوت کرده است که از میانگین استانی فراتر رفته است.

عباس دارایی/ بلوطستان

نویسنده: 
عباس دارایی

پربیننده‌ترین خبرها