ستاد تنظیم بازار

شناسایی ۳۴۴واحد متخلف حوزه آرد و نان در بروجرد
رئیس صمت بروجرد خبر داد:

این واحدها بیش از ۷ میلیارد ریال جریمه شدند.

پربیننده‌ترین خبرها

چشم سوم